Kadrovske storitve

Ste vedeli, da morate kot delodajalec VODITI KADROVSKE EVIDENCE, bodisi fizično, bodisi elektronsko? 

Po Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti, mora zavezanec voditi naslednje kadrovske evidence:

 1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH
 2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA
 3. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA
 4. EVIDENCA O OBLIKAH REŠEVANJA KOLEKTIVNIH DELOVNIH SPOROV PRI DELODAJALCU
 • Potrebujete pomoč pri ureditve teh evidenc? Želite imeti evidence urejene v skladu z zakonom in hkrati tudi pregledne, tako da lahko do njih dostopate kadarkoli?

  V kolikor ste sedaj vodili evidence in ne veste ali so personalne mape pravilno ureje in ali so v mapah vsi dokumenti, vam pri tem lahko pomagamo mi! Skupaj lahko pregledamo dokumentacijo, jo uredimo skladno z zakoni ter uredimo varno elektronsko hranjenje dokumentov v našem programu. Dokumenti bodo shranjeni v skladu z vsemi zakoni in urejeni, da boste lahko vedno prišlo do podatkov, ki jih potrebujete.

 • Potrebujete pomoč pri zaposlitvi delavca?

  Tudi tukaj vam lahko pomagamo in namesto vas uredimo celoten postopek zaposlitve in uredimo vse dokumente od začetka zaposlitve in naprej. Za vas uredimo vse potrebno, prevzamemo lahko tudi komunikacijo z izbranim kandidatom, ga napotimo na usposabljanja, zdravniške preglede in podobno, prijavimo zaposlenega v socialna zavarovanja ter skrbno pripravimo potrebno dokumentacijo.

 • Potrebujete celotno kadrovsko podporo?

  Pri nas lahko vse zadeve kar se tiče kadrov odmislite in zaupate vodenje vseh evidenc ter napotitve na usposabljanja, zdravniške preglede in podobno, nam. Tako se lahko mirno prepustite svojemu poslu brez nepotrebnih skrbi o vseh evidencah , potrdil ipd…

Kaj dobite, ko se odločite za celovito vodenje kadrovskih evidenc pri nas?

 • vodenje kadrovske evidence – specifično EVIDENCE O ZAPOSLENIH DELAVCIH.
 • Izdelavo PEROSNALNE MAPE za vsakega zaposlenega v elektronski obliki. Elektronska personalna mapa vključuje vso delovno dokumentacijo ob sprejemu v delovno razmerje, pogodbo, anekse, razna potrdila o pregledih in usposabljanjih ter vse ostale pomemben izjave, odločbe, ipd. Evidenca o zaposlenih delavcih in z njo tudi personalna mapa je ureja v skladu z ZAKONOM O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI, ZAKONOM O DELOVNIH RAZMERJIH, ZAKONOM O VARNOSTI INZDRAVJA PRI DELU ter v skladu z GDPR. Skratka, zadoščeno je vsem zakonskim normativom, hkrati pa se posvetimo posebno vaši dejavnosti in uredimo evidence v skladu z vašo dejavnostjo. Evidence so varno shranjene v našem elektronskem programu, tako ste lahko mirni, da se podatki ne bodo izgubili, hkrati pa imate kadarkoli dostop do pomembnih podatkov, ki jih potrebujete.
 • Opominjanje na pomembne datume – torej usposabljanja delavca, zdravniške preglede ipd. Vse to seveda ob pogoju, da nam posredujete pravilne podatke.
 • Izdelavo odločb o dopustih ter vodenje koriščenja dopusta, na podlagi podatkov, ki jih posredujete vi.
 • Pomoč in svetovanje ob zaposlitvi delavca (kateri dokumenti so potrebni za pravilno izpeljan postopek ipd.)
 • Prijava v obvezna socialna zavarovanja ob zaposlitvi novega delavca
 • Odjava iz obveznih socialnih zavarovanj ob končani zaposlitvi

Cena za celovito vodenje kadrovskih evidenc

ŠT. ZAPOSLENIH CENA
do 10 80 EUR/mesec
10 – 20 8,5 EUR/zaposlenega
20 – 30 8 EUR/zaposlenega
30 – 50 6 EUR/zaposlenega
50 – 80 5,5 EUR/zaposlenega
80 – 100 5 EUR/zaposlenega

V primeru izredno visoke fluktuacije delavcev se cena lahko zviša.

Vodenje evidence o izrabi delovnega časa NE NUDIMO.

Vodenje evidence o stroških dela NUDIMO V OKVIRU STORITVE OBRAČUNA PLAČ.

Nudimo tudi celovite oz. bolj prilagojene kadrovske storitve. Storitev prilagodimo vašemu podjetju in vam pomagamo, da lahko odvržete skrbi kar se tiče kadrov. Kontaktirajte nas za več informacij. Z veseljem vam pomagamo in svetujemo!