Celovite računovodske storitve

Nudimo vam celovito zunanjo podporo pri poslovanju, tako da se lahko vi resnično posvetite vašemu poslu in pustite skrb za administracijo, računovodenje in davke strokovnjakom.

V sklopu računovodskih storitev nudimo:

 • Vodenje temeljnih poslovnih knjig - glavna knjiga, dnevnik glavne knjige
 • Vodenje knjige prihodkov in odhodkov
 • Vodenje registra osnovnih sredstev z izračunom amortizacije
 • Knjiženje bančnih izpiskov, obresti, provizij
 • Saldakonti – spremljanje terjatev in obveznosti
 • Obračun plač
 • Obračun DDV
 • Obračun zamudnih obresti
 • Sestavljanje letnih računovodskih izkazov
 • Izdelava mesečnih, polletnih obračunov
 • Sestavljanje davčne bilance
 • Priprava poročil in zbiranje podatkov za državne institucije
 • Priprava poročil in zbiranje podatkov za državne institucije
 • Svetovanje na področju davkov, poslovanja, administracije

Nudimo tudi administrativne storitve, ki lahko vsebujejo vodenje celotne administracije ali le določene administrativne storitve, med njimi predvsem:

 • Prejeti računi
 • Spremljanje in izvajanje plačilnega prometa
 • Izdajanje računov
 • Sodelovanje z institucijami v zvezi z delavci in oddajanje obrazcev (Zavod za zaposlovanje, eVEM, … )
 • Priprava dopisov in dokumentov
 • Urejanje terjatev