Celovite računovodske storitve

Nudimo vam celovito zunanjo podporo pri poslovanju, tako da se lahko vi resnično posvetite vašemu poslu in pustite skrb za administracijo, računovodenje in davke strokovnjakom.

V sklopu računovodskih storitev nudimo:

 • Vodenje temeljnih poslovnih knjig - glavna knjiga, dnevnik glavne knjige

 • Vodenje knjige prihodkov in odhodkov

 • Vodenje registra osnovnih sredstev z izračunom amortizacije

 • Knjiženje bančnih izpiskov, obresti, provizij

 • Saldakonti – spremljanje terjatev in obveznosti

 • Obračun plač

 • Obračun DDV

 • Obračun zamudnih obresti

 • Sestavljanje letnih računovodskih izkazov

 • Izdelava mesečnih, polletnih obračunov

 • Sestavljanje davčne bilance

 • Priprava poročil in zbiranje podatkov za državne institucije

 • Svetovanje na področju davkov, poslovanja, administracije

Nudimo tudi administrativne storitve, ki lahko vsebujejo vodenje celotne administracije ali le določene administrativne storitve, med njimi predvsem:

 • Prejeti računi

 • Spremljanje in izvajanje plačilnega prometa

 • Izdajanje računov

 • Sodelovanje z institucijami v zvezi z delavci in oddajanje obrazcev (Zavod za zaposlovanje, eVEM, … )

 • Priprava dopisov in dokumentov

 • Urejanje terjatev