Politika varovanja osebnih podatkov

Splošno

SARTI računovodenje, Marta Avsec s.p., Letališka c. 29, Ljubljana (v nadaljevanju: Ponudnik) se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletnih strani. Zbrane osebne podatke bo Ponudnik uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Ponudnik spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletnih strani, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu Ponudnik posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

Uporaba osebnih podatkov

Ponudnik za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje največ naslednje uporabnikove podatke:

 • ime in priimek;
 • e-poštni naslov;
 • telefonska številka;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce na spletnih strani;.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, Ponudnik ne odgovarja.

Nameni obdelave osebnih podatkov

Ponudnik bo osebne podatke obdeloval v naslednje namene:

 • Za komunikacijo z uporabnikom glede oddanih povpraševanj po storitvah oz. v primeru vprašanj uporabnikov. V ta namen bo Ponudnik osebne podatke hranil tako dolgo, dokler so ti potrebni za komunikacijo s stranko.
 • Za pošiljanje občasnih e-novic o aktualnih dogodkih in ponudbah, o promocijski ponudbi in o ostalih zadevah, ki bi uporabnika morebiti zanimale. Ponudnik bo osebne podatke za te namene hranil samo ob eksplicitnemu in nedvoumnemu predhodnemu soglasju uporabnika. Osebne podatke bo hranil do preklica, ki ga uporabnik lahko poda s poslanim sporočilom na e-naslov info@sarti.si.

Pravice uporabnika

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva:

 • Odjavo od prejemanja e-novic (v kolikor jih prejema) s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu. Po odjavi bo Ponudnik podatke izbrisal v kolikor jih ne potrebuje za druge namene s katerimi se je uporabnik predhodno strinjal ali jih Ponudnik hrani na podlagi drugih pravnih podlag.
 • Popravek svojih osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@sarti.si
 • Trajen izbris osebnih podatkov, ki jih Ponudnik hrani in/ali obdeluje, s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@sarti.si
 • Izvoz in vpogled do osebnih podatkov, ki jih Ponudnik hrani in/ali obdeluje, s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@sarti.si

Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

Ponudnik je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegovih spletnih strani. Ponudnik ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen:

 • pogodbenim obdelovalcem, ki za upravljavca izvajajo podporo za obdelavo osebnih podatkov za posamezne namene, za katere je bila podana privolitev,
 • če bi to od njega zahtevale državne oblasti,
 • če je taka obveznost določena v zakonu,
 • ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Ponudnika.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletne strani, kot tudi ob morebitnem naročilu storitev, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Ponudnik teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi, razen v namene, ki jih uporabnik eksplicitno in nedvoumno predhodno dovoli. Ponudnik podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo predhodno soglašal. Ponudnik lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

Izvajanje politike zasebnosti

Vse pri Ponudniku redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne strani (spletne trgovine). Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s Ponudnikom.