Cenik storitev

Celovite računovodske storitve

V našem podjetju poslujemo na način vnaprej dogovorjenih cen, ki jih določimo na podlagi obsega storitev, ki jih potrebujete ter na podlagi velikosti vašega podjetja.

Na začetku sodelovanja določimo mesečni pavšal, ki ga ne spreminjamo. Cena pavšala se lahko spremeni le v primeru, da pride do večjih sprememb v poslovanju in seveda ob vašem vnprejšnjem strinjanju. Torej, pri nas ste lahko mirni in pripričani, da boste plačevali le toliko kolikor smo se dogovorili.

Ker je cena pavšalov specifika vsakega podjetja posebej, je vnaprej brez osnovnih podatkov težko določiti cene, zato smo za vas pripravili kratek vprašalnik, ki ga lahko izpolnete preko spodnje povezave, mi pa vam v najkrajšem možnem času pošljemo okvirno in neobvezujočo ponudbo.

Davčno in poslovno svetovanje

Poslovno svetovanje pred odprtjem podjetja: 50eur/h
V primeru odločitve za sodelovanja z nami pa vam ta znesek upoštevamo kot dobropis ob prvem mesečnem računu!

Davčno svetovanje: 100eur/h
Za vse naše stranke, ki koristijo računovodske storitve pri nas, je v ceno pavšala vključeno tudi davčno in poslovno svetovanje, ki se nanaša na podjetje, za katerega se koristi storitev!

Obračun plač

V ceni je vključen obračun plač s pošiljanjem plačilnih list po e-mailu, vključno s potnimi nalogi, obračuni morebitnih jubilejnih nagrad, odpravnin, regresa ipd., v ceni je vključeno tudi osnovno vodenje kadrovske evidence (dopusti, delovna doba, svetovanje pri izračunu letnega dopusta za zaposlene, svetovanje na področju zakonodaje v zvezi z zaposlenimi ipd.). Torej, pri nas je cena fiksna glede na število zaposlenih!

Št. zaposlenihCena / zaposlenega
135 EUR
2 – 529 EUR
6 – 1525 EUR
16 – 3021 EUR
30 +18 EUR

V primeru koriščenja računovodskih storitev po pavšalu, se ta cena lahko zniža in jo določimo na podlagi celotnega poslovanja vašega podjetja.

VODENJE KADROVSKE EVIDENCE

Cena je okvirna in vključuje naslednje storitve:

  • vodenje kadrovske evidence – specifično EVIDENCE O ZAPOSLENIH DELAVCIH. Cena ne vključuje evidence o stroških dela in evidence o izrabi delovnega časa.
  • Izdelavo PEROSNALNE MAPE za vsakega zaposlenega v elektronski obliki. Elektronska personalna mapa vključuje vso delovno dokumentacijo ob sprejemu v delovno razmerje, pogodbo, anekse, razna potrdila o pregledih in usposabljanjih ter vse ostale pomemben izjave, odločbe, ipd. Evidenca o zaposlenih delavcih in z njo tudi personalna mapa je ureja v skladu z ZAKONOM O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI, ZAKONOM O DELOVNIH RAZMERJIH, ZAKONOM O VARNOSTI INZDRAVJA PRI DELU ter v skladu z GDPR. Skratka, zadoščeno je vsem zakonskim normativom, hkrati pa se posvetimo posebno vaši dejavnosti in uredimo evidence v skladu z vašo dejavnostjo. Evidence so varno shranjene v našem elektronskem programu, tako ste lahko mirni, da se podatki ne bodo izgubili, hkrati pa imate kadarkoli dostop do pomembnih podatkov, ki jih potrebujete.
  • Opominjanje na pomembne datume – torej usposabljanja delavca, zdravniške preglede ipd. Vse to seveda ob pogoju, da nam posredujete pravilne podatke.
  • Izdelavo odločb o dopustih ter vodenje koriščenja dopusta, na podlagi podatkov, ki jih posredujete vi.
  • Pomoč in svetovanje ob zaposlitvi delavca (kateri dokumenti so potrebni za pravilno izpeljan postopek ipd.)
  • Prijava v obvezna socialna zavarovanja ob zaposlitvi novega delavca
  • Odjava iz obveznih socialnih zavarovanj ob končani zaposlitvi
Št. zaposlenihCena
do 1080 EUR/mesec
10 – 208,5 EUR/zaposlenega
20 – 308 EUR/zaposlenega
30 – 506 EUR/zaposlenega
50 – 805,5 EUR/zaposlenega
80 – 1005 EUR/zaposlenega

V primeru izredno visoke fluktuacije delavcev se cena lahko zviša.

V primeru, da pri nas koristite tudi storitve obračuna plač, je cena za vodenje kadrovske evidenca 30% nižja.

Urejanje enotnih ali delovnih dovoljenj ni vključeno v ceno.

Nudimo pa tudi bolj celostno storitev, ki  lahko vključuje tudi ureditev objave o prostem delovnem mestu, pomagamo vam v  postopku zaposlitve in uredimo  celoten sprejem delavcev v delovno razmerje, torej, po izboru delavca prepustite vso komunikacijo z delavcem nam, mi uredimo vso potrebno dokumentacijo, pridobimo potrebne podatke s strani delavca ter ga seznanimo s pomembnimi informacijami vašega podjetja po vaših navodilih, uredimo podpis pogodbe, prijave v socialna zavarovanja ter napotimo delavca na preglede in usposabljanja. Za vse zaposlene delavce tudi vodimo vse potrebne evidence, prav tako pa ga mi napotimo na potrebne preglede in usposabljanja, ko je to potrebno. Seveda v skladu z vašimi navodili oz. vašimi željami. Smo vaša desna roka pri kadrovanju in lahko tako kadrovske prepustite nam in se še bolj prepustite svojemu poslu.

V primeru bolj celostne kadrovske storitve, vam pripravimo ponudbo na podlagi vaših želja in obsega dela, ki ga potrebujete.