Davčno in poslovno svetovanje

Davčna zakonodaja je obsežno, natančno in zahtevno področje, ki neposredno vpliva na končne rezultate poslovanja. V našem računovodskem servisu zato redno spremljamo pogoste spremembe na tem področju in nenehno izpopolnjujemo svoje znanje. Skrbimo, da vaše računovodske listine in knjige sledijo tem spremembam in izpolnjujejo posamezne zahteve.

Naše storitve segajo še dlje, saj se poglobimo v specifiko vaše dejavnosti in posebnosti davčne zakonodaje, ki so za vas posebno pomembne in v veliki meri vplivajo na vaše poslovanje. Ne le zato, da bodo vaše knjige spoštovale in izkazovale zakonitost, temveč tudi zato, da v okviru danosti poiščemo rešitve, ki so za vas najugodnejše in bodo lahko pozitivno vplivale na končni rezultat. Pomnite: denarna sredstva, ki se ne plemenitijo, rada izpuhtijo … na postavke, ki niso ali pa so le delno davčno priznane, na visoke davke na dobičke – še posebno, če ste uspešen podjetnik. Ne čakajte, da se zgodi, ukrepajte!

S pomočjo naših izkušenj, izobraževanj in celovitega znanja izkoristite zakonite načine zmanjševanja svojih davčnih obveznosti in ugodnosti, ki jih davčna zakonodaja priznava. Poskrbite, da boste tiste olajšave, do katerih ste ob izpolnjevanju pogojev upravičeni, tudi uveljavili.

Podjetje je član DAVČNO SVETOVALNE ZBORNICE, v okviru katere se tudi redno izobražujemo. Ustanoviteljica podjetja Marta Avsec pa je tudi davčna svetovalka z licencno, ki jo je pridobila pri Sekciji davčnih svetovalcev.

Davčno svetovanje nudimo:

  • fizičnim osebam
  • samostojnim podjetnikom
  • gospodarskim družbam
  • drugim organizacijam (društva, zavodi, ipd.)