Kadrovske storitve

V okviru kadrovskih storitev vam nudimo podporo in pomoč pri zaposlitvi delavca, pomagamo vam pri ureditvi zakonsko potrebnih evidenc o zaposlenih delavcih, uredimo napotitve delavcev na razna usposabljanja in preglede, uredimo prijave in odjave iz socialnih zavarovanj, pripravimo odločbe o dopustih ipd… Nudimo tako celotno kadrovsko podporo ali pa vam le svetujemo na določenih področjih.

 • Potrebujete pomoč pri ureditve kadrovskih evidenc? Želite imeti evidence urejene v skladu z zakonom in hkrati tudi pregledne, tako da lahko do njih dostopate kadarkoli?

  V kolikor ste sedaj vodili evidence in ne veste ali so personalne mape pravilno ureje in ali so v mapah vsi dokumenti, vam pri tem lahko pomagamo mi! Skupaj lahko pregledamo dokumentacijo, jo uredimo skladno z zakoni ter vam pomagamo urediti vse potrebno za elektronsko hranjenje dokumentov.

 • Potrebujete pomoč pri zaposlitvi delavca?

  Tudi tukaj vam lahko pomagamo in namesto vas uredimo celoten postopek zaposlitve in uredimo vse dokumente od začetka zaposlitve in naprej. Za vas uredimo vse potrebno, prevzamemo lahko tudi komunikacijo z izbranim kandidatom, ga napotimo na usposabljanja, zdravniške preglede in podobno, prijavimo zaposlenega v socialna zavarovanja ter skrbno pripravimo potrebno dokumentacijo.

 • Potrebujete pomoč pri ureditvi A1 potrdil ter napotitvi delavcev v tujino?

  Tudi tukaj vam lahko pomagamo, vam svetujemo in pomagamo urediti dokumentacijo, ki je potrebna pri napotitvi delavcev v tujino.

 • Potrebujete celotno kadrovsko podporo?

  Pri nas lahko vse zadeve kar se tiče kadrov odmislite in zaupate vodenje vseh evidenc ter napotitve na usposabljanja, zdravniške preglede in podobno, nam. Tako se lahko mirno prepustite svojemu poslu brez nepotrebnih skrbi o vseh evidencah , potrdil ipd…