Računovodski izkazi

Računovodski izkazi so ogledalo našega poslovanja. Iz njih so razvidni naši poslovni rezultati, pa tudi naše ravnanje v poslovnem letu.
Ne dovolite, da bo končni rezultat slabši le zato, ker niste pravočasno ukrepali. Ukrepi pa bodo pravočasni le, če boste z rednim knjiženjem dokumentov poskrbeli za preglednost poslovanja v vsakem trenutku, saj bodo morebitne pomanjkljivosti le tako vidne in le tako jih bomo lahko pravočasno odpravili. Poskrbite, da vam vaši računovodski izkazi ne bodo povzročali preglavic ob zaključku leta.

Kako ravnati?

Ne čakajte na zadnje trenutke pred roki. Ne pozabite, da večina malih in srednjih podjetij in podjetnikov posameznikov letna poročila oddaja ob istem času. Ne pustite se presenetiti januarju, ko bodo zamujene vse možnosti, da bi kakor koli ukrepali. Poskrbite, da bodo vaši dokumenti redno knjiženi. Le tako boste že pred koncem leta vedeli, kako razporediti svoja sredstva, da se pozitivni učinki poslovnega leta ne izničijo.

Kaj boste s tem dosegli?

Vaše knjige bodo v poljubnem trenutku izkazovale dejansko stanje. To pomeni, da vam ne bo treba ugibati koliko stroškov vas čaka ta ali prihodnji mesec in ali bodo predvideni prihodki zadostovali ali vas bodo morda presenetile celo višje davčne obveznosti. Svoje davčne obveznosti boste lahko optimizirali in sredstva razporedili tako, da si boste zagotovili dodatne ugodnosti. Pomnite, le s skrbnim in pravočasnim planiranjem lahko uspešno optimizirate svoje denarne tokove.