Za samozaposlene – Predčasno plačilo odloženih prispevkov

Med epidemijo COVID-19 je država vsem samozaposlenim in kmetom, ki so izpolnjevali zakonske pogoje, avtomatično podaljšala valuto plačila prispevkov za mesec marec, april in maj 2020 do 31.03.2022, tisti, ki pa so izpolnjevali še dodatne pogoje, tj. znižanje prihodkov, pa so bili med epidemijo upravičeni do oprostitve plačila prispevkov.

Vsi tisti, ki NISTE bili upravičeni do oprostitve prispevkov na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, temveč le do odloga, radi pa bi svoje prispevke poravnali predčasno, morate to storiti s posebno vlogo, ki jo dobite na tej povezavi – VLOGA ZA POBOT/IZRAVNAVO – E DAVKI

Vsi tiste, ki pa ste izpolnjevali pogoje za odlog in oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost, bo za mesec marec od 1.3. do 12.3.2020 evidentiran odlog plačila prispevkov z valuto plačila 31.3.2022, od 13.3.2020 dalje pa bo upoštevana oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost v skladu z vloženo izjavo. V kolikor bi želeli tisti del odloženih prispevkov, poravnati predčasno, morate prav tako s prej omenjeno vlogo obvestiti FURS o predčasnem plačilu prispevkov.

Laura Avsec

SARTI

PKP4 – kaj vse nam prinaša?

Včeraj je bil potrjen že 4. interventni zakon, ki je namenjen blaženjem posledic epidemije COVID-19 oz. kot priprava na morebitni drugi val epidemije.

Kaj vse nam prinaša zakon pa si poglejmo v spodnjem prispevku:

ČAKANJE NA DELO

Čakanje na delo se podaljša in sicer do konca meseca julija oz. do konca meseca septembra, v kolikor bo vlada ukrepe podaljšala! Vsi delodajalce ste upravičeni do 80% povračila nadomestila od bruto I. plače, torej v praksi to pomeni, da boste za zaposlene, ki so na čakanju prejeli 80% od BRUTO I. nadomestila, prispevki na plačo s strani države niso povrnjeni!

ODREJENA KARANTENA

V primeru odrejene karatnene boste delodajalci prav tako upravičeno do povračila nadomestila, če zaposlenemu v času odrejene karantene ne morete zagotoviti dela od doma. Nadomestila se povrnejo v celoti. Obstajajo pa razlike v višini nadomestil zaradi različnih razlogov odrejene karantene:

  • v kolikor je odrejena karantena ob prehodu meje za države na zelenem in rumenem seznamu: 80 % nadomestila plače preteklih treh mesecev oziroma skladno s 138. členom Zakona o delovnih razmerjih;
  • v kolikor je odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo: 80 % nadomestila plače preteklih treh mesecev oziroma skladno s 138. členom Zakona o delovnih razmerjih;
  • v kolikor je odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo na delovnem mestu: nadomestilo plače v višini 100 % povprečne plače delavca za polni delovni čas.

Če je zaposlenemu odrejena karantena zaradi odhoda v državo, ki je na RDEČEM seznamu, le ta ni opravičen do nadomestila!

Obstaja pa nekaj izjem, in sicer je v spodaj naštetih primerih zaposleni upravičen do nadomestila, in sicer v višini 50% plačila, ki bi ga prejel, v kolikor bi dejansko delal, ampak ne manj kot 70% minimalne plače:

  • smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrt otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
  • smrt staršev – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj,
  • rojstvo otroka.

Laura Avsec

SARTI