PKP4 – kaj vse nam prinaša?

Včeraj je bil potrjen že 4. interventni zakon, ki je namenjen blaženjem posledic epidemije COVID-19 oz. kot priprava na morebitni drugi val epidemije.

Kaj vse nam prinaša zakon pa si poglejmo v spodnjem prispevku:

ČAKANJE NA DELO

Čakanje na delo se podaljša in sicer do konca meseca julija oz. do konca meseca septembra, v kolikor bo vlada ukrepe podaljšala! Vsi delodajalce ste upravičeni do 80% povračila nadomestila od bruto I. plače, torej v praksi to pomeni, da boste za zaposlene, ki so na čakanju prejeli 80% od BRUTO I. nadomestila, prispevki na plačo s strani države niso povrnjeni!

ODREJENA KARANTENA

V primeru odrejene karatnene boste delodajalci prav tako upravičeno do povračila nadomestila, če zaposlenemu v času odrejene karantene ne morete zagotoviti dela od doma. Nadomestila se povrnejo v celoti. Obstajajo pa razlike v višini nadomestil zaradi različnih razlogov odrejene karantene:

  • v kolikor je odrejena karantena ob prehodu meje za države na zelenem in rumenem seznamu: 80 % nadomestila plače preteklih treh mesecev oziroma skladno s 138. členom Zakona o delovnih razmerjih;
  • v kolikor je odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo: 80 % nadomestila plače preteklih treh mesecev oziroma skladno s 138. členom Zakona o delovnih razmerjih;
  • v kolikor je odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo na delovnem mestu: nadomestilo plače v višini 100 % povprečne plače delavca za polni delovni čas.

Če je zaposlenemu odrejena karantena zaradi odhoda v državo, ki je na RDEČEM seznamu, le ta ni opravičen do nadomestila!

Obstaja pa nekaj izjem, in sicer je v spodaj naštetih primerih zaposleni upravičen do nadomestila, in sicer v višini 50% plačila, ki bi ga prejel, v kolikor bi dejansko delal, ampak ne manj kot 70% minimalne plače:

  • smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrt otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
  • smrt staršev – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj,
  • rojstvo otroka.

Laura Avsec

SARTI